Artikelkategori: 9Kategori:
Skriven av minime 2018-10-24 21:16 url: https://www.pontikis.net/blog/tweak-ssd-ubuntu-16.04
Redigerad av: minime  2018-12-03 08:56:58

Tweak SSD-hårddisk i Slackware 14.2

  1. Lägg till noatime till fstab
  2. Aktivera TRIM för LVM (Logical Volumes)
  3. Kör fstrim regelbundet
  4. Minska användningen av swap (valfritt i system med tillräckligt med RAM)

1. Lägg till noatime till fstab

Varje gång du öppnar en fil, gör Linux en skrivåtgärd med datum och tid för åtkomst. Detta är känt som "access time stamp". Med alternativet noatime inaktiverar du "access time stamp".

Du måste lägga till alternativet noatime i fstab. fstab (File System Table) beskriver diskpartitionerna och deras parametrar. Den här filen läses vid starttiden, så Linux monterar partitioner automatiskt.

Första av allt. Skapa en säkerhetskopia av din fstab

# cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
# nano /etc/fstab

Lägg till noatime i partitionsdefinitionen. Jag har lagt till alternativet noatime till root (/) partition:
/dev/sda6              swap             swap        defaults         0   0
/dev/sda5              /                ext4        defaults,noatime,errors=remount-ro 1   1
/dev/sda1              /boot            ext4        defaults         1   2
#/dev/cdrom        /mnt/cdrom       auto        noauto,owner,ro,comment=x-gvfs-show 0   0
/dev/fd0               /mnt/floppy      auto        noauto,owner     0   0
devpts                 /dev/pts         devpts      gid=5,mode=620   0   0
proc                   /proc            proc        defaults         0   0
tmpfs                /dev/shm         tmpfs       defaults         0   0

Starta om systemet. Använd den översta skrivbordmenyn eller kommandoraden:

# reboot

2. Aktivera TRIM för LVM (Logical Volumes)

# nano /etc/lvm/lvm.conf

Ändra raden issue_discards = 0 till issue_discards = 1.

3. Kör fstrim regelbundet

Enligt Linux man sidor:

fstrim is used on a mounted filesystem to discard (or "trim") blocks which are not in use by the filesystem. This is useful for solid-state drives (SSDs) and thinly-provisioned storage. By default, fstrim will discard all unused blocks in the filesystem. Options may be used to modify this behavior based on range or size, as explained below.

Innan du aktiverar och använder fstrim, se till att din SSD stöder TRIM. Kör:

# lsblk -D

NAME   DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO
sda              0      512B       2G         0
├─sda1        0      512B       2G         0
├─sda2        0      512B       2G         0
├─sda5        0      512B       2G         0
└─sda6        0      512B       2G         0
sr0               0      0B           0B         0

Icke-noll värden för DISC-GRAN och DISC-MAX indikerar TRIM-support.

Slackware har redan skapat ett veckovis cron jobb /etc/cron.weekly/
Så vi skapar ett cron jobb för fstrim:

# nano /etc/cron.weekly/fstrim

Lägg till:

#!/bin/sh
/sbin/fstrim -a || true

Gör "fstrim" kör bar.

# chmod 755 /etc/cron.weekly/fstrim

4. Minska användningen av swap

Moderna system har numera tillräckligt med RAM (4 GB eller mer), så systemen använder väldigt sällan SWAP-minnet.
Så egentligen behöver du inte götra något, men det är endå rekommenderat att göra följande:

Med din favorit textredigerare (nano i mitt fall)

# nano /etc/sysctl.d/ssd.conf

# change the following decimal integer
# 0 - 100 where 0 is NEVER use swap
vm.swappiness=1