logo
Linux-2.6.16.16

Skriven Av: jenso Den: 2006-05-11 07:56:00     http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.16.16.bz2

commit 22ddf44d54d0b2326f7b233e836e7155d45d3a7d
Author: Chris Wright
Date: Wed May 10 18:56:24 2006 -0700

Linux 2.6.16.16

commit 1f0e637c94a9b041833947c79110d6c02fff8618
Author: Trond Myklebust
Date: Sun May 7 23:02:42 2006 -0400

[PATCH] fs/locks.c: Fix lease_init (CVE-2006-1860)

It is insane to be giving lease_init() the task of freeing the lock it is
supposed to initialise, given that the lock is not guaranteed to be
allocated on the stack. This causes lockups in fcntl_setlease().
Problem diagnosed by Daniel Hokka Zakrisson

Also fix a slab leak in __setlease() due to an uninitialised return value.
Problem diagnosed by Björn Steinbrink.

Signed-off-by: Trond Myklebust
Tested-by: Daniel Hokka Zakrisson
Signed-off-by: Linus Torvalds
Cc: Björn Steinbrink
Signed-off-by: Chris Wright

/Jens
2.6.17

Skriven Av: Circuitry Den: 2006-05-08 03:46:00     http://www.kernel.org

Release candidate 3 är ute för 2.6.17 (2.6.17-rc3)
Ny stabil kernel: 2.6.16.14
Läs mer på http://www.kernel.org

/ circ
Firefox 1.5.0.3

Skriven Av: Circuitry Den: 2006-05-08 03:42:00     http://www.mozilla.com/firefox/releases/1.5.0.3.html

Firefox 1.5.0.3 är ute.
En security fix. Inget mer som det verkar.
Läs mer på http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-30.html

/ circ
Kernel 2.6.16.7

Skriven Av: atlantisx Den: 2006-04-18 17:42:00     http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.16.7.tar.gz

Kernel 2.6.16.7 släpptes igår
Firefox 1.5.0.2

Skriven Av: jenso Den: 2006-04-15 00:46:00     http://www.mozilla.com/firefox/releases/1.5.0.2.html

Som rubriken säger, så är Firefox-1.5.0.2 ute.

/Jens
Till minne av Håkan Nilsson
OBS! Dessa länkar är ej till https sidor!
Mitt Slackware
Appendix Programhantering
Senast registrerade användare är:
aaronpawlak
Senaste artikeln är:
Håll Slackware Uppdaterat
Användaren nomicon har skrivit flest (87) artiklar

Slackware är ett registrerat varumärke tillhörande Patrick Volkerding och Slackware Linux Inc.