logo
Sylphed-devel-2.1.7

Skriven Av: jenso Den: 2005-11-18 16:58:00     http://www.slackware.se/jens/builds/sylpheed-2.1.7-i486-1jo.tgz

Finns för Svenska Slackwarecommunityn.
http://www.slackware.se/jens/builds/sylpheed-2.1.7-i486-1jo.tgz
md5sum e1c9af4402d8ab79c5da7c791e7511d4
http://sylpheed.good-day.net/en/

/Jens
Linux-2.6.14.1

Skriven Av: jenso Den: 2005-11-09 13:00:00     http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.14.1.bz2

2005-11-09 01:01 UTC
linux-2.6.14.1 är nu den senaste.

/Jens
linux-2.6.14 är den senaste stabila.

Skriven Av: jenso Den: 2005-10-28 10:02:00     http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.14.bz2

Nu finns det en ny kernel. "linux-2.6.14"

/Jens
Slackintosh-10.2

Skriven Av: jenso Den: 2005-10-14 14:02:00     http://www.slackware.se/jens/pics/slackintosh-10.2.jpg

I en tidigare nyhet, om en port av Slackware till ppc. ( http://slackintosh.exploits.org ).
Så kan här presenteras, en installation av Slackintosh-10.2. På en Apple iBook G3.
Vilket länken till skärmdumpen visar.

/Jens
Guide för migrering från Windows till Linux!

Skriven Av: jenso Den: 2005-10-06 08:23:00     http://linuxhuset.se/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=2

"Tyska federala samordningsministeriet har nyligen publicerat en uppdaterad "Guide" för migrerng från Windows till Linux och annan OSS (Open Source Software). Ministeriet har till uppgift att kontinuerligt övervaka och se till att mjukvarorna är alltid optimererade för alla behov i termer av organisation, ekonomi och teknik."
Det är en fråga. Som borde gå till svenska myndigheter och departement. Har de överhuvudtaget, tagit ställning i frågan?

/Jens
Till minne av Håkan Nilsson
OBS! Dessa länkar är ej till https sidor!
Mitt Slackware
Appendix Programhantering
Senast registrerade användare är:
aaronpawlak
Senaste artikeln är:
Håll Slackware Uppdaterat
Användaren nomicon har skrivit flest (87) artiklar