Linux-2.6.16.16
Skriven Av: jenso Den: 2006-05-11 07:56:00  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.16.16.bz2 

commit 22ddf44d54d0b2326f7b233e836e7155d45d3a7d
Author: Chris Wright
Date: Wed May 10 18:56:24 2006 -0700

Linux 2.6.16.16

commit 1f0e637c94a9b041833947c79110d6c02fff8618
Author: Trond Myklebust
Date: Sun May 7 23:02:42 2006 -0400

[PATCH] fs/locks.c: Fix lease_init (CVE-2006-1860)

It is insane to be giving lease_init() the task of freeing the lock it is
supposed to initialise, given that the lock is not guaranteed to be
allocated on the stack. This causes lockups in fcntl_setlease().
Problem diagnosed by Daniel Hokka Zakrisson

Also fix a slab leak in __setlease() due to an uninitialised return value.
Problem diagnosed by Björn Steinbrink.

Signed-off-by: Trond Myklebust
Tested-by: Daniel Hokka Zakrisson
Signed-off-by: Linus Torvalds
Cc: Björn Steinbrink
Signed-off-by: Chris Wright

/Jens
2.6.17
Skriven Av: Circuitry Den: 2006-05-08 03:46:00  http://www.kernel.org 

Release candidate 3 är ute för 2.6.17 (2.6.17-rc3)
Ny stabil kernel: 2.6.16.14
Läs mer på http://www.kernel.org

/ circ
Firefox 1.5.0.3
Skriven Av: Circuitry Den: 2006-05-08 03:42:00  http://www.mozilla.com/firefox/releases/1.5.0.3.html 

Firefox 1.5.0.3 är ute.
En security fix. Inget mer som det verkar.
Läs mer på http://www.mozilla.org/security/announce/2006/mfsa2006-30.html

/ circ
Kernel 2.6.16.7
Skriven Av: atlantisx Den: 2006-04-18 17:42:00  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.16.7.tar.gz 

Kernel 2.6.16.7 släpptes igår
Firefox 1.5.0.2
Skriven Av: jenso Den: 2006-04-15 00:46:00  http://www.mozilla.com/firefox/releases/1.5.0.2.html 

Som rubriken säger, så är Firefox-1.5.0.2 ute.

/Jens
Länkar
Statistik & info

Senast registrerade användare är:
enras

Senaste artikeln är:
OpenVPN Installation

Användaren mdkdio har skrivit flest (16) artiklar

Cookies
Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
OBS! Dessa länkar är ej till https sidor!
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
Version:4.17-rc6
Released:2018-05-21
Stable
Version:4.16.11
Released:2018-05-22
Longterm
Version:4.14.43
Released:2018-05-22
Version:4.9.102
Released:2018-05-22
Version:4.4.132
Released:2018-05-16
Version:4.1.51
Released:2018-03-27
Version:3.18.109 [EOL]
Released:2018-05-16
Version:3.16.56
Released:2018-03-19
Version:3.2.101
Released:2018-03-19