Senaste Firefox versioner
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-18 00:23:09   

Senaste Firefox versioner:
61.0.2 (8/8 -18)
60.1.0 ESR (26/6 -18)

Opera webbläsare uppdaterad
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-18 00:12:11   

Opera webbläsare uppdaterad: 55.0.2994.37 (Dock ingen uppdatering av slackbuild än)

Skypeforlinux 8.28.0.41
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-16 11:58:33  
Redigerad: 2018-08-18 00:07:30 av: mdkdio 

Skypeforlinux uppdaterad (igen). 8.28.0.41 (14 Augusti)
"Release notes" (Edit: Release notes uppdaterad)

Nedan finner ni en lista på "dependencies"...

gconf-service, libasound2 (>= 1.0.16),
libatk1.0-0 (>= 1.12.4),
libc6 (>= 2.17),
libcairo2 (>= 1.6.0),
libcups2 (>= 1.4.0),
libexpat1 (>= 2.0.1),
libgcc1 (>= 1:4.0),
libgconf-2-4 (>= 3.2.5),
libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0),
libglib2.0-0 (>= 2.35.8),
libgtk-3-0 (>= 3.9.10),
libnspr4 (>= 2:4.9-2~),
libnss3 (>= 2:3.13.4-2~),
libpango-1.0-0 (>= 1.14.0),
libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0),
libsecret-1-0 (>= 0.7),
libx11-6 (>= 2:1.4.99.1),
libx11-xcb1, libxcb1 (>= 1.6),
libxcomposite1 (>= 1:0.3-1),
libxcursor1 (>> 1.1.2),
libxdamage1 (>= 1:1.1),
libxext6,
libxfixes3,
libxi6 (>= 2:1.2.99.4),
libxrandr2 (>= 2:1.2.99.3),
libxrender1,
libxss1,
libxtst6,
gnome-keyring,
apt-transport-https,
libfontconfig1 (>= 2.11.0),
libdbus-1-3 (>= 1.6.18),
libstdc++6 (>= 4.8.1)
MariaDB 10.2.17 - Officiellt datum för release 14 Augusti
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-16 11:45:26   

MariaDB 10.2.17 är nu officiellt släppt med "release" datum 14/8
"Release notes"

WINE 3.0.2 & winetricks 20180603
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-11 12:57:04   

Senaste stabil version 3.0.2 slackbuild

Dev version 3.13

winetricks 20180603 slackbuild

Länkar
Statistik & info

Senast registrerade användare är:
edzel

Senaste artikeln är:
Samba mount - Slackware 14.2 -> Win10

Användaren mdkdio har skrivit flest (16) artiklar

Cookies

Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
Version: 4.19-rc4
Released: 2018-09-16
Stable
Version: 4.18.9
Released: 2018-09-19
Version: 4.17.19 [EOL]
Released: 2018-08-24
Longterm
Version: 4.14.71
Released: 2018-09-19
Version: 4.9.128
Released: 2018-09-19
Version: 4.4.157
Released: 2018-09-19
Version: 3.18.122 [EOL]
Released: 2018-09-09
Version: 3.16.57
Released: 2018-06-16