Artikelkategori: 21
Skriven av mdkdio 2021-05-02 09:29
url: 
Redigerad av: mdkdio  2021-05-02 10:05:49

Monitorera system-processer och dess resursanvändningar

Ibland behöver man information om resursanvändning för en process.
Till exempel veta hur mycke minne en process använder.

Kommandot ps med div växlar, kan användas för detta. Och vill man se denna resursanvändning med en viss intervall,
så vill man kanske slippa repetera detta kommando manuellt. Till exempel om man vill hålla koll på minnesanvändningen för
en/flera processer över tid. Då kan man använda sig av watch.

Så om man vill veta vilken process använder mest minne, så kör man kommandot:
ps aux --sort -%mem

Och vill man visa en lista på "top-10" över vilka processer som använder mest minne:
ps aux -sort -%mem | head -10

Samma sak om man vill veta CPU användningen:

ps aux -sort -%cpu
ps aux -sort -%cpu | head -10

ps -ef är en annan variant, detta visar alla processer som körs och dess användning av resurser, med 2 sekunders intervall (standard intervall).

Men om man nu vill köra detta kommando, säg varje minut...
Och slippa repetera kommandot manuellt, då kan man använda sig av watch.

Syntax för watch:
watch -växel kommando med olika växlar. t.ex. -n (-n värde anger tidsintervall)

Så för att köra ps -ef varje minut:
watch -n 60 ps -ef

watch -d är en annan växel man kan använda, då visas en markerad information för ett förändrat värde,
t.ex. förändringen av använt minne mellan varje gång kommandot körs.

Kommando för detta är:

watch -d -n 60 ps aux --sort -%mem

Mer information om hur man använder watch finner du i manualen.
man watch

×