logo
PostgreSQL 10.2 (Släppt 8/2)

Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-10 12:28:14     https://tinyurl.com/y945kxhw

"PostgreSQL 10.2, 9.6.7, 9.5.11, 9.4.16, and 9.3.21 released!"

Mer än 60 buggar som fixats.
2 Sårbarheter som fixats:

  • CVE-2018-1052: Fix the processing of partition keys containing multiple expressions
  • CVE-2018-1053: Ensure that all temporary files made with "pg_upgrade" are non-world-readable

Mer info via länken ovan

VLC 3.0 Vetinari Släppt

Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-10 12:16:15     https://tinyurl.com/vlc3-0
Redigerad: 2018-02-10 12:18:48

Bland nyheterna i denna release:
Nya ljud och video avkodare, bl.a. OggSpots, AV1 och Daala (experiment) video avkodare.

libmpg123-baserade MPEG 2.5 och MPEG-1 och 2 "audio layer" I II III avkodare
support för TTML undertexter.

Chromecast support (även för format normalt utan stöd för detta).

Mer info via länken ovan

Skype 8.15.0.4

Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-10 12:00:13     
Redigerad: 2018-02-10 12:03:00

Ny Skype version

Package: skypeforlinux
Installed-Size: 242669
Version: 8.15.0.4
Size: 73895730
Read more...
Package: skypeforlinux
Priority: extra
Section: non-free/net
Installed-Size: 242669
Maintainer: Skype Technologies S.A. 
Architecture: amd64
Version: 8.15.0.4
Depends: gconf-service, libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.17), libcairo2 (>= 1.2.4), libcups2 (>= 1.4.0), libexpat1 (>= 2.0.1), libfreetype6 (>= 2.4.2), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgconf-2-4 (>= 3.2.5), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.31.8), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.13.4-2~), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libsecret-1-0 (>= 0.7), libv4l-0 (>= 0.5.0), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libx11-xcb1, libxcb1 (>= 1.6), libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxcursor1 (>> 1.1.2), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxi6 (>= 2:1.2.99.4), libxrandr2 (>= 2:1.2.99.3), libxrender1, libxss1, libxtst6, apt-transport-https, libfontconfig1 (>= 2.11.0), libdbus-1-3 (>= 1.6.18), libstdc++6 (>= 4.8.1)
Filename: pool/main/s/skypeforlinux/skypeforlinux_8.15.0.4_amd64.deb
Size: 73895730
MD5sum: 427873a522e7020df386f567858a6e70
SHA1: b02f16db6ef369c4d6e0bfba5ebbc1a0f1a4c4a0
SHA256: c722ee2501e0b2292676a12b1822787f6d65ed251666495b1418a612b952e992
SHA512: fac83253f3467b14ed0cb8ad2384f6e7d7f2871ed1af74f160c97909636a11f9dbae7911a1c9bc4dbf15a731f3e58a2fdb9e1aa14245886d67e443d0a96c6e69

Unstable version:
Version: 8.16.76.1

Kernel uppdatering till Slackware 14.2

Skriven Av: minime Den: 2018-02-07 13:19:14     https://tinyurl.com/yb4vw6cn
Redigerad: 2018-02-08 08:28:23

Nytt kernelpaket finns tillgänglig för Slackware 14.2 för att minimera risken av
spekulativ exekveringsangrepp (speculative side channel attack) som kallas Spectre (variant 2).

Skype 8.14.0.10

Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-04 12:30:37     https://tinyurl.com/y85edumr
Redigerad: 2018-02-04 12:35:32

Föga förvånande, men Skype har släppt en ny version, igen...

Länken ovan är till slackbuilds.org (8.14.0.10)

Men vid koll, så visar det sig att 8.15.76.7 (3/2-18) är senaste version...

Till minne av Håkan Nilsson
OBS! Dessa länkar är ej till https sidor!
Mitt Slackware
Appendix Programhantering
Senast registrerade användare är:
enras
Senaste artikeln är:
Logfil läsare
Användaren nomicon har skrivit flest (88) artiklar