Artikelkategori: 21
Skriven av mdkdio 2021-10-30 09:01
url: 
Redigerad av: mdkdio  2021-11-07 09:35:31

EFI (EPS) partition - check filesystem

Vid uppstart, om fsck rapporterar fel i din (EPS) EFI partition, och ber dig köra fsck för att reparera partitionen.

Först och främst, du kan inte köra fsck på en partition som är 'monterad' (mounted).

Ta reda på vilken partition som är 'monterad' som /boof/efi:

Antingen genom att läsa /etc/fstab filen, eller via komandot mount

Kör sedan kommandot umount /boot/efi

Nu kan du köra fsck på aktuell partition

T.ex. fsck -a /dev/nvme0n1p1

Efter att fsck är färdig med reparationen, startar du om datorn. Nu ska meddelandet vara borta och problemet vara löst...

Exempel på hur det kan se ut:

bash-5.1# fsck -a /dev/nvme0n1p1
fsck from util-linux 2.37.2
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
  65:01/00
  Not automatically fixing this.
Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
 Automatically removing dirty bit.

*** Filesystem was changed ***
Writing changes.
/dev/nvme0n1p1: 16 files, 84123/101590 clusters

×