Fluxbox 0.9.8
Skriven Av: rZn Den: 2004-01-15 17:15:00  http://prdownloads.sourceforge.net/fluxbox/fluxbox-0.9.8.tar.gz 

Fluxbox 0.9.8 ute nu!!!

For info, news and screen shots of the new features:
http://fluxbox.org/version-0.9.php

News in 0.9.8:
* Transparent toolbar
Change the toolbar alpha in the style
toolbar.alpha: 0-255
or
toolbar..alpha: 0-255
Bug fixes:
* Fixed image cache problem (the memory bug)
* Fixed color parsing bug
* Fixed iconbar bug in "All Windows" mode
* Fixed border bug with left/right alignment in iconbar
* Fixed a loop issue in fluxbox-generate_menu

See ChangeLog for more details
Linux-2.6.1
Skriven Av: jenso Den: 2004-01-09 10:10:00  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.1.bz2 

Är stabil och finns att hämta.
Kernel 2.6.1
Skriven Av: rZn Den: 2004-01-09 09:47:00   

Kernel 2.6.1 är ute nu!!!
Patch ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.1.bz2
Full Source ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.1.tar.bz2

Ha så kul :)

//rZn
Bugg i kernel-2.6.0, 2.6.1-rc1
Skriven Av: jenso Den: 2004-01-06 07:57:00  http://isec.pl/vulnerabilities/isec-0013-mremap.txt 

Användare uppmans att upgradera till 2.6.1-rc2. Vilken finns tillgänglig på kernel.org.
Patchen kommer även att finnas , i den kommande 2.6.1.

Ny kernel ute!
Skriven Av: p0rrit Den: 2004-01-05 15:10:00  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.24.tar.gz 

2.4.24 kom precis ut på www.kernel.org
det är bara till att tanka hem och kompilera!

Senaste artikeln är:
Monitorera system-processer och dess resursanvändningar

Info om cookies:
Cookies


RSS resultat...
Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
5.13-rc7 2021-06-21
Stable
5.12.12 2021-06-18
Longterm
5.10.45 2021-06-18
5.4.127 2021-06-18
4.19.195 2021-06-16
4.14.237 2021-06-16
4.9.273 2021-06-16
4.4.273 2021-06-16