Skypeforlinux 8.16.0.4
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-25 10:47:03  https://tinyurl.com/ycahsfs9 

Lite långsam med info..
Men 8.16.0.4 släpptes 21/2

Slackbuild finner du här

PostgreSQL 10.2 (Släppt 8/2)
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-10 12:28:14  https://tinyurl.com/y945kxhw 

"PostgreSQL 10.2, 9.6.7, 9.5.11, 9.4.16, and 9.3.21 released!"

Mer än 60 buggar som fixats.
2 Sårbarheter som fixats:

  • CVE-2018-1052: Fix the processing of partition keys containing multiple expressions
  • CVE-2018-1053: Ensure that all temporary files made with "pg_upgrade" are non-world-readable

Mer info via länken ovan

VLC 3.0 Vetinari Släppt (Post uppdaterad: Se läs mer nedan)
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-10 12:16:15  https://tinyurl.com/vlc3-0
Redigerad: 2018-03-10 11:18:18 av: mdkdio 

Bland nyheterna i denna release:
Nya ljud och video avkodare, bl.a. OggSpots, AV1 och Daala (experiment) video avkodare.

libmpg123-baserade MPEG 2.5 och MPEG-1 och 2 "audio layer" I II III avkodare
support för TTML undertexter.

Chromecast support (även för format normalt utan stöd för detta).

Mer info via länken ovan

Uppdatering: 10/3-18
VLC Senaste version 3.0.1 släpptes 28/2-18

Skype 8.15.0.4
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-10 12:00:13  
Redigerad: 2018-02-10 12:03:00 av: mdkdio 

Ny Skype version

Package: skypeforlinux
Installed-Size: 242669
Version: 8.15.0.4
Size: 73895730
Package: skypeforlinux
Priority: extra
Section: non-free/net
Installed-Size: 242669
Maintainer: Skype Technologies S.A. 
Architecture: amd64
Version: 8.15.0.4
Depends: gconf-service, libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.17), libcairo2 (>= 1.2.4), libcups2 (>= 1.4.0), libexpat1 (>= 2.0.1), libfreetype6 (>= 2.4.2), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgconf-2-4 (>= 3.2.5), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.31.8), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.13.4-2~), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libsecret-1-0 (>= 0.7), libv4l-0 (>= 0.5.0), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libx11-xcb1, libxcb1 (>= 1.6), libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxcursor1 (>> 1.1.2), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxi6 (>= 2:1.2.99.4), libxrandr2 (>= 2:1.2.99.3), libxrender1, libxss1, libxtst6, apt-transport-https, libfontconfig1 (>= 2.11.0), libdbus-1-3 (>= 1.6.18), libstdc++6 (>= 4.8.1)
Filename: pool/main/s/skypeforlinux/skypeforlinux_8.15.0.4_amd64.deb
Size: 73895730
MD5sum: 427873a522e7020df386f567858a6e70
SHA1: b02f16db6ef369c4d6e0bfba5ebbc1a0f1a4c4a0
SHA256: c722ee2501e0b2292676a12b1822787f6d65ed251666495b1418a612b952e992
SHA512: fac83253f3467b14ed0cb8ad2384f6e7d7f2871ed1af74f160c97909636a11f9dbae7911a1c9bc4dbf15a731f3e58a2fdb9e1aa14245886d67e443d0a96c6e69

Unstable version:
Version: 8.16.76.1

Kernel uppdatering till Slackware 14.2
Skriven Av: minime Den: 2018-02-07 13:19:14  https://tinyurl.com/yb4vw6cn
Redigerad: 2018-02-08 08:28:23 av: minime 

Nytt kernelpaket finns tillgänglig för Slackware 14.2 för att minimera risken av
spekulativ exekveringsangrepp (speculative side channel attack) som kallas Spectre (variant 2).

Länkar
Statistik & info

Senast registrerade användare är:
enras

Senaste artikeln är:
OpenVPN Installation

Användaren mdkdio har skrivit flest (16) artiklar

Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
OBS! Dessa länkar är ej till https sidor!
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
Version:4.17-rc2
Released:2018-04-23
Stable
Version:4.16.4
Released:2018-04-24
Version:4.15.18 [EOL]
Released:2018-04-19
Longterm
Version:4.14.36
Released:2018-04-24
Version:4.9.96
Released:2018-04-24
Version:4.4.129
Released:2018-04-24
Version:4.1.51
Released:2018-03-27
Version:3.18.106 [EOL]
Released:2018-04-24
Version:3.16.56
Released:2018-03-19
Version:3.2.101
Released:2018-03-19