logo
Översättning av Slackbook

Skriven Av: dartanjang Den: 2006-07-18 15:56:00     http://www.slackware.se/wiki/index.php/Slackbook

Som rubriken säger så gäller det alltså översättningen av Slackbook

Den är i stora drag klar, endast fåtal Sektioner kvar, samt rättning.

Så känner du dig manad? läs gärna igenom och rätta till de fel jag gjort.

// Johan
Linux-2.6.17.5

Skriven Av: jenso Den: 2006-07-15 07:13:00     http://www.kernel.org

commit 79146daf9736143f28e21c76964918e9a1151fe7
Author: Greg Kroah-Hartman
Date: Fri Jul 14 19:38:43 2006 -0700

Linux 2.6.17.5

commit 4a7ac3ab06932949d3069c1811f6f2a310f656c4
Author: Linus Torvalds
Date: Fri Jul 14 23:59:02 2006 +0000

[PATCH] Fix nasty /proc vulnerability (CVE-2006-3626)

Fix nasty /proc vulnerability

We have a bad interaction with both the kernel and user space being able
to change some of the /proc file status. This fixes the most obvious
part of it, but I expect we'll also make it harder for users to modify
even their "own" files in /proc.
2.6.17 stabil

Skriven Av: jenso Den: 2006-06-19 07:04:00     http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.17.bz2

2006-06-18 02:11 UTC
Det tog tid, men nu är den här.

/Jens
Linux-2.6.16.20

Skriven Av: Frankenstein Den: 2006-06-16 14:26:00     http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.16.20.bz2

Senaste stabila versionen
Släpptes 2006-06-05.
Linux-2.6.16.16

Skriven Av: jenso Den: 2006-05-11 07:56:00     http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/patch-2.6.16.16.bz2

commit 22ddf44d54d0b2326f7b233e836e7155d45d3a7d
Author: Chris Wright
Date: Wed May 10 18:56:24 2006 -0700

Linux 2.6.16.16

commit 1f0e637c94a9b041833947c79110d6c02fff8618
Author: Trond Myklebust
Date: Sun May 7 23:02:42 2006 -0400

[PATCH] fs/locks.c: Fix lease_init (CVE-2006-1860)

It is insane to be giving lease_init() the task of freeing the lock it is
supposed to initialise, given that the lock is not guaranteed to be
allocated on the stack. This causes lockups in fcntl_setlease().
Problem diagnosed by Daniel Hokka Zakrisson

Also fix a slab leak in __setlease() due to an uninitialised return value.
Problem diagnosed by Björn Steinbrink.

Signed-off-by: Trond Myklebust
Tested-by: Daniel Hokka Zakrisson
Signed-off-by: Linus Torvalds
Cc: Björn Steinbrink
Signed-off-by: Chris Wright

/Jens
Till minne av Håkan Nilsson
OBS! Dessa länkar är ej till https sidor!
Mitt Slackware
Appendix Programhantering
Senast registrerade användare är:
hennke
Senaste artikeln är:
Håll koll på HDD utrymmet
Användaren nomicon har skrivit flest (83) artiklar

Slackware är ett registrerat varumärke tillhörande Patrick Volkerding och Slackware Linux Inc.