Opera webbläsare uppdaterad
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-11 12:43:34   

54.0.2952.71 slackbuild
Filezilla & libfilezilla uppdaterade
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-11 12:30:17   

Filezilla 3.35.2 slackbuild

Skypeforlinux 8.27.0.85
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-04 20:35:05   

Skypeforlinux 8.27.0.85
Listan över "dependencies" nedan.
Slackbuild fortfarande inte uppdaterad sedan 8.18.0.6

Depends: gconf-service, libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.17), libcairo2 (>= 1.6.0), libcups2 (>= 1.4.0), libexpat1 (>= 2.0.1), libgcc1 (>= 1:4.0), libgconf-2-4 (>= 3.2.5), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.35.8), libgtk-3-0 (>= 3.9.10), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.13.4-2~), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libsecret-1-0 (>= 0.7), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libx11-xcb1, libxcb1 (>= 1.6), libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxcursor1 (>> 1.1.2), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxi6 (>= 2:1.2.99.4), libxrandr2 (>= 2:1.2.99.3), libxrender1, libxss1, libxtst6, gnome-keyring, apt-transport-https, libfontconfig1 (>= 2.11.0), libdbus-1-3 (>= 1.6.18), libstdc++6 (>= 4.8.1)
Senaste slackbuilds - 4 Augusti 2018
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-04 10:44:38  
Redigerad: 2018-08-04 10:51:42 av: mdkdio 

Libreoffice 6.0.6 slackbuild release note

Opera webbläsare 54.0.2952.64 slackbuild changelog
nvidia-driver 390.77 slackbuild changelog

 

Hela listan för uppdateringar 4/8 -18 finner du via denna länk.

Filezilla & libfilezilla uppdaterade
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-08-01 17:08:43   

Filezilla 3.35.1 slackbuild
libfilezilla 0.13.0 slackbuild

Länkar
Statistik & info

Senast registrerade användare är:
Kawazu

Senaste artikeln är:
Samba mount - Slackware 14.2 -> Win10

Användaren mdkdio har skrivit flest (16) artiklar

Cookies

Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
Version: 4.19-rc8
Released: 2018-10-15
Stable
Version: 4.18.15
Released: 2018-10-18
Longterm
Version: 4.14.77
Released: 2018-10-18
Version: 4.9.134
Released: 2018-10-18
Version: 4.4.161
Released: 2018-10-13
Version: 3.18.124 [EOL]
Released: 2018-10-13
Version: 3.16.59
Released: 2018-10-03