Skype 8.15.0.4
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-10 12:00:13  
Redigerad: 2018-02-10 12:03:00 av: mdkdio 

Ny Skype version

Package: skypeforlinux
Installed-Size: 242669
Version: 8.15.0.4
Size: 73895730
Package: skypeforlinux
Priority: extra
Section: non-free/net
Installed-Size: 242669
Maintainer: Skype Technologies S.A. 
Architecture: amd64
Version: 8.15.0.4
Depends: gconf-service, libasound2 (>= 1.0.16), libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.17), libcairo2 (>= 1.2.4), libcups2 (>= 1.4.0), libexpat1 (>= 2.0.1), libfreetype6 (>= 2.4.2), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgconf-2-4 (>= 3.2.5), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.31.8), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.13.4-2~), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libsecret-1-0 (>= 0.7), libv4l-0 (>= 0.5.0), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libx11-xcb1, libxcb1 (>= 1.6), libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxcursor1 (>> 1.1.2), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxi6 (>= 2:1.2.99.4), libxrandr2 (>= 2:1.2.99.3), libxrender1, libxss1, libxtst6, apt-transport-https, libfontconfig1 (>= 2.11.0), libdbus-1-3 (>= 1.6.18), libstdc++6 (>= 4.8.1)
Filename: pool/main/s/skypeforlinux/skypeforlinux_8.15.0.4_amd64.deb
Size: 73895730
MD5sum: 427873a522e7020df386f567858a6e70
SHA1: b02f16db6ef369c4d6e0bfba5ebbc1a0f1a4c4a0
SHA256: c722ee2501e0b2292676a12b1822787f6d65ed251666495b1418a612b952e992
SHA512: fac83253f3467b14ed0cb8ad2384f6e7d7f2871ed1af74f160c97909636a11f9dbae7911a1c9bc4dbf15a731f3e58a2fdb9e1aa14245886d67e443d0a96c6e69

Unstable version:
Version: 8.16.76.1

Kernel uppdatering till Slackware 14.2
Skriven Av: minime Den: 2018-02-07 13:19:14  https://tinyurl.com/yb4vw6cn
Redigerad: 2018-02-08 08:28:23 av: minime 

Nytt kernelpaket finns tillgänglig för Slackware 14.2 för att minimera risken av
spekulativ exekveringsangrepp (speculative side channel attack) som kallas Spectre (variant 2).

Skype 8.14.0.10
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-04 12:30:37  https://tinyurl.com/y85edumr
Redigerad: 2018-02-04 12:35:32 av: mdkdio 

Föga förvånande, men Skype har släppt en ny version, igen...

Länken ovan är till slackbuilds.org (8.14.0.10)

Men vid koll, så visar det sig att 8.15.76.7 (3/2-18) är senaste version...

Open Source 20 År
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-04 12:01:27   

I Februari 1998 kom Christine Peterson att göra historia, genom att mynta uttrycket
"Open Source Software".

Läs mer om de gångna 20 åren via länkar nedan:

How I coined the term 'Open Source'

Open Source Software: 20 years and counting

Dags att rösta på
Skriven Av: mdkdio Den: 2018-02-03 10:53:17  https://tinyurl.com/yb98q58k
Redigerad: 2018-03-07 03:51:19 av: minime 

In och rösta för Slackware :-)
Länken ovan går till LinuxJournal . com

Länkar
Statistik & info

Senast registrerade användare är:
enras

Senaste artikeln är:
Samba mount - Slackware 14.2 -> Win10

Användaren mdkdio har skrivit flest (16) artiklar

Cookies

Håkans Slackware

Till minne av Håkan Nilsson
Mitt Slackware
Appendix Programhantering

Senaste Kernel Versioner
Mainline
Version: 4.18-rc5
Released: 2018-07-15
Stable
Version: 4.17.8
Released: 2018-07-18
Version: 4.16.18 [EOL]
Released: 2018-06-26
Longterm
Version: 4.14.56
Released: 2018-07-17
Version: 4.9.113
Released: 2018-07-17
Version: 4.4.142
Released: 2018-07-19
Version: 3.18.115 [EOL]
Released: 2018-07-11
Version: 3.16.57
Released: 2018-06-16